50 lat Klubu Delfin

Honorowy patronat nad obchodami 50-lecia objęli:
Wiceprezydent Miasta Poznania
Maciej Frankiewicz
Wielkopolski Zarząd Wojewódzki LOK
Wydział Kultury Fizycznej i Turystyki
Miasta Poznania

Patronat medialny:
Telewizja Polska TVP 3
W 1986 r. Klub otrzymał medal
„Zasłużony dla miasta Poznania”


W 1996 r. Klub otrzymał prawo do używania
wizerunku miasta Poznania

Opracowanie redakcyjne:
Wojciech Foksowicz
Aleksander Kaczmarek
Włodzimierz Lewandowicz
Andrzej Ratajczak
Stefan Ryszczyński
Wydawca: Poznański Klub Płetwonurków „Delfin”
Redaktor techniczny: Aleksander Kaczmarek
Korekta: Katarzyna Bułczyńska
Projekt graficzny: Wojciech Foksowicz
Zdjęcia: własne
Skład i łamanie: PPUH „ Koopgraf ” s.c., 60-112 Poznań,
tel.: 61 830 86 14, e-mail: biuro@koopgraf.pl
Druk: ART & PRINT Sp. z o.o., 61-775 Poznań,
tel./fax 61 870 91 28, e-mail: drukarnia@artprint.pl
Wydanie I, 2006, Poznań