Część informacyjna

Przewodniczący sekcji i Prezesi:
— 1956-1957 Ludwik Piosicki
— 1957-1958 Jerzy Stosiek
— 1959-1960 Tadeusz Rozpendowski
— 1961-1962 Waldemar Kłobuchowski
— 1963-1964 Albert Malinowski
— 1964-1966 Waldemar Kłobuchowski
— 1967-1977 Czesław Przybylski (od 1972 prezes Klubu)
— 1978-1980 Zygmunt Adamski
— 1981-1982 Konrad Kołbik
— 1982-1984 Czesław Przybylski
— 1985-1990 Stefan Ryszczyński
— 1990-1993 Paweł Sowisło
— 1993-1995 Jacek Markowski
— 1995-2021 Andrzej Ratajczak

...obecnie od roku 2021 Prezesem Klubu jest Jacek Nowak

...od roku 2021 Prezesem Honorowy Klubu jest Andrzej Ratajczak