Wstąpienie Klubu do IDA

Wstąpienie Klubu ,,Delfin” do federacji IDA/ CMAS – 10.07.1999roku


Klub nasz od 1956 roku działał, szkolił i wydawał uprawnienia w Lidze Obrony Kraju. Jednak nadawane uprawnienia nie były honorowane poza granicami kraju,

gdyż LOK nie był członkiem żadnych z istniejących międzynarodowych organizacji nurkowych.

Liga Obrony Kraju nie mogła zostać przyjęta do międzynarodowych federacji z uwagi na swoją działalność militarną, dlatego prowadziliśmy działania w kierunku wstąpienia i posiadania możliwości wydawania uprawnień nurkowych honorowanych w świecie nurkowania swobodnego.

Ta sprawa była dla nas kluczowym tematem, gdyż każda szkolona w naszym klubie osoba wymagała po ukończonym kursie nurkowym uprawnień międzynarodowych.

Przez wiele lat prowadziliśmy działania w kierunku uzyskania uprawnień instruktorskich, które pozwalały nam na wydawanie kursantom stopni międzynarodowych.

W dniu10.07.1999r, pierwsze uprawnienia instruktorskie TL 2 w federacji IDA/CMAS zdobył Andrzej Ratajczak i od tego dnia datuje się nasze członkostwo w federacji CMAS,

zaś w następnych latach uzyskali stopnie instruktorskie

koledzy Aleksander Kaczmarek i Stefan Ryszczyński.

 

Prowadzone przez ,,Delfina” kursy nurkowania kończą się wydawaniem kursantom

uprawnień międzynarodowych IDA oraz CMAS.

Klub ,, Delfin” nadal działa w strukturach Ligi Obrony Kraju jednak uprawnienia nurkowe są wydawane w federacji IDA/CMAS.