Zmieniliśmy się dla Ciebie...

Ponad 60 lat doświadczenia.

Nurkuj z Nami już teraz!

Partnerstwo IDA w Polsce

Wspólnie dbamy o bezpieczeństwo na wodzie!

Aktualności

Konferencja PTMiTH

 W dniu 27.11.2015 roku członkowie Klubu ,, Delfin” w składzie osobowym:

Aleksander Kaczmarek, Stefan Ryszczyński, Andrzej Ratajczak

wyjechali z Poznania o godzinie 13.00 w kierunku miejscowości Lidzbark Warmiński, samochodem ,,błyskawica” Aleksandra zabierając na konferencję sympatyka płetwonurków i doktorantkę Małgorzatę Remlein.

Na miejsce konferencji dotarliśmy około godziny 19.00, zostaliśmy serdecznie powitani

przez  właściciela hotelu Górecki oraz przez v-ce prezesa PTMiTH dr hab. Piotra Siermontowskiego.

Po zakwaterowaniu i dokonaniu obowiązujących opłat udaliśmy się na smaczną kolację.

W dniach następnych tj.28-29.11.br braliśmy czynny udział w konferencji w/g ustalonego planu konferencji i tak inauguracja obrad Towarzystwa rozpoczęła się od:

            - przywitania gości i uczestników

            - wręczenia dorocznych wyróżnień PTMiTH

Konferencja została podzielona na sesje wykładowe:

- problemy medycyny hiperbarycznej

- problemy techniki hiperbarycznej

- sprawozdanie Prezydium oraz Zarządu za rok 2014

 

Prezentowane referaty przez prelegentów były wygłaszane i udokumentowane przeprowadzonymi badaniami teoretycznymi oraz praktycznymi.

Uczestnicy XVII PTMiTH kolejny raz pogłębili wiedzę o nowe prezentowane doświadczenia w medycynie i technice nurkowania.

 

Na konferencji zbierano cegiełki z przeznaczeniem na ufundowanie tablicy upamiętniającej

inż. Antoniego Dębskiego, nestora nurkowania i budowy sprzętu nurkowego, konstruktora pojazdów podwodnych oraz autora wydanej książki ,, NA DNIE I W TONI „

W związku z tym Klub PKP LOK Delfin postanowił wykupić cegiełkę o Nr 3 w kwocie stu złotych na ten szczytny cel.

  

PS

Apeluję do kolegów aby dokonali wpłaty na CEGIEŁKĘ dla Ś.P. Antoniego Dębskiego,

wielu z nas znało go osobiście i posiadają jego książkę z imienną dedykacją.

 

 

 

                                                                                      Poznań 01 grudzień 2015 roku

 

                                                                                                 Andrzej Ratajczak