Szkolenia

Przekazywanie zdobytej wiedzy i umiejętności nurkowych było zawsze na pierwszym miejscu w Klubie. W minionych latach systematycznie i z uporem zajmowaliśmy się szkoleniem adeptów nurkowania w różnym wieku.

Do lat osiemdziesiątych przeprowadzano głównie podstawowe kursy nurkowe (PTW) na potrzeby Wojska Polskiego. Szkolono w ten sposób każdego roku od października do czerwca liczne grupy przedpoborowych. Nasi instruktorzy jeździli również na szkolenia centralne do Giżycka i do Sławy Śląskiej, gdzie dokonywano ostatecznego szlifu nurkowego wyszkolonych wstępnie w klubach Ligi Obrony Kraju przedpoborowych. Poza kursami „wojskowymi” szkoliliśmy na tak zwanych kursach „sportowych” wszystkich, którzy chcieli poznać uroki świata podwodnego.

W tym okresie wyszkolono ponad sześćset osób, z których wiele pracuje do dnia dzisiejszego w klubach wodniackich na instruktorskich stanowiskach, a także w Marynarce Wojennej.

Obecnie organizujemy szkolenia na podstawowe stopnie nurkowe minimum dwa razy w roku. Rozpoczynamy zajęciami na basenie i w sali wykładowej, a kończymy serią nurkowań na wodach otwartych w maju i czerwcu. W ten sposób szlify nurkowe uzyskuje u nas od kilkunastu do kilkudzie sięciu osób rocznie. Rozpiętość wiekowa naszych kursantów jest ogromna. Uczymy nurkowania chętnych, którzy nie ukończyli jeszcze szkoły podstawowej, trafiają do nas również osoby zbliżające się do wieku emerytalnego. Wymaga to od naszych instruktorów ogromnej wiedzy, cierpliwości i zaangażowania.

Podstawowe wyszkolenie jest, jak wiadomo, tylko początkiem drogi nurkowej. Dlatego też nie zaniedbujemy nikogo, kto decyduje się na pogłębianie wiedzy i umiejętności nurkowych. Nadajemy więc dodatkowe uprawnienia oraz szkolimy na wyższe stopnie na kursach zorganizowanych jak również (co ostatnio często się zdarza) stosując indywidualny tok nauczania.

Problemem klubów działających w ramach LOK był i jest nadal brak możliwości nadawania międzynarodowych stopni i uprawnień nurkowych, o które zabiegają kursanci. Zdarzało się bowiem niejednokrotnie, że w czasie pobytu za granicą ze zdziwieniem oglądano nasze książeczki nurkowe, pytając, jakie mamy stopnie nurkowe i kto je nadał...

Dlatego zdecydowaliśmy się na przystąpienie do międzynarodowej organizacji nurkowej IDA (International Diving Association) z siedzibą w Niemczech. Krok ten umożliwił nam szkolenie płetwonurków w systemie uznawanym przez wszystkie organizacje i bazy nurkowe na świecie. Książeczki nurkowe, które wydajemy, opatrzone są symbolami IDA i CMAS (Confederation Mondiale des Activites Subaquatiques).

Pierwszym instruktorem, który zdobył uprawnienia IDA-CMAS w dniu 10.07.1999 r., był Andrzej Ratajczak. Natychmiast w ślad za nim poszli nasikolejni instruktorzy Aleksander Kaczmarek i Stefan Ryszczyński, a w 2006 roku Joanna Lewandowicz i Włodzimierz Lewandowicz. Należy w tym miejscu dodać, że Asia i Włodek zostali przygotowani do egzaminu instruktorskiego wyłącznie przez naszą kadrę. Obecnie zawzięcie szkoli się i odbywa staż przedinstruktorski Marek Konieczka.

Dzięki temu, że cały czas podnosimy swoje kwalifikacje, instruktorzy naszego klubu poza możliwościami szkolenia i nadawania odpowiednich stopni nurkowych, zdobyli międzynarodowe uprawnienia do prowadzenia szkoleń specjalistycznych w zakresie:
— nawigacji podwodnej,
— nurkowania podlodowego,
— nurkowania w suchych skafandrach,
— przewodnika grup nurkowych,
— nurkowania nocnego,
— nurkowania na wrakach itp.

Rozwój nurkowania na świecie wykształcił nowe jego formy. Nurkowanie z wykorzystaniem mieszanin oddechowych jak również nurkowanie techniczne nie jest nam obce. Większość członków naszego klubu przeszła szkolenia różnego stopnia dotyczące nurkowania na „nitroksie”.

W czasie ostatniego naszego pobytu w Egipcie w listopadzie 2005 roku Maciej Frankiewicz oraz Włodek Lewandowicz zdobyli uprawnienia Extended Range Diver w systemie TDI. Szkolenie z tego zakresu prowadził Grzegorz Dominik „Banan”.

Doskonałą znajomością fizjopatologii nurkowania i ratownictwa medycznego powinien wykazywać się każdy płetwonurek. Dlatego sami doszkalamy się i organizujemy kursy z dziedziny fizjopatologii nurkowania, reanimacji i resuscytacji.

Potrafimy również naprawiać własny sprzęt nurkowy. Jeden z naszych kolegów (Marcin Szymański) zdobył w 2006 r. uprawnienia mechanika konserwacji i naprawy automatów nurkowych jak również obsługi i konserwacji sprężarek.

Każdego roku wczesną wiosną grupa złożona z instruktorów i nurków o mniejszym doświadczeniu bierze udział w zajęciach w komorze dekompresyjnej w Zakładzie Technologii Nurkowania i Prac Podwodnych Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni oraz basenach z poduszką powietrzną (tzw. „spluwaczki”) w Ośrodku Szkolenia Nurków Wojska Polskiego w Gdyni, przygotowując się w ten sposób do intensywnego nurkowania w sezonie letnim. Poza zajęciami praktycznymi w komorze i basenach odbywa się cykl wykładów na temat medycyny i techniki nurkowej, rozszerzających naszą wiedzę o aktualne osiągnięcia z medycyny i techniki nurkowej.

Swoją wiedzę i umiejętności poszerzamy nie tylko poprzez kursy i szkolenia. Od 2003 roku grupa kolegów: Aleksander Kaczmarek, Marek Konieczka, Andrzej Ratajczak, Stefan Ryszczyński, należy do Polskiego Towarzystwa Medycyny i Techniki Hiperbarycznej w Gdyni. Coroczne spotkania członków Towarzystwa, udział w wykładach, dyskusjach plenarnych i w kuluarach zdecydowanie rozszerzają naszą wiedzę o aktualne osiągnięcia z dziedziny techniki i medycyny nurkowej.