Współpraca

Klub „Delfin”, organizując działalność nurkową dla swoich członków, nie zamyka się tylko w swoim gronie. Współpracujemy z innymi instytucjami i organizacjami, które zajmują się działalnością sportową i wychowawczą. Korzystamy z ich pomocy przy organizowaniu naszych imprez i pomagamy organizować je innym.

Z Wielkopolskim WOPR-em współpracujemy przy czyszczeniu, atestacji i zabezpieczaniu kąpielisk i basenów. Od 1992 r. działa w naszym Klubie drużyna ratownicza LOK „Delfin” założona przez Andrzeja Ratajczaka. W ostatnim okresie prowadzone są przez Wielkopolski WOPR prace nad powołaniem grup specjalistycznych szybkiego reagowania, do których Klub „Delfin” został zaproszony przez Panią Prezes Annę Wysocką i Koordynatora Wyszkolenia instruktora Zbigniewa Ristera.

Duże znaczenie ma dla naszego Klubu współpraca z Wydziałem Kultury Fizycznej i Turystyki Urzędu Miasta Poznania polegająca między innymi na wykonywaniu drobnych prac podwodnych, organizowaniu pokazów nurkowania i ratownictwa oraz zabezpieczaniu imprez sportowych na jeziorze Malta. W bieżącym roku na kąpielisku nad Maltą przeprowadziliśmy wspólnie imprezę dla młodzieży pod nazwą „Bezpieczna Kąpiel”.

Współpracujemy również z innymi klubami nurkowymi, biorąc udział w szkoleniach i wspólnych nurkowaniach, które służą wymianie doświadczeń i integracji środowiska.

Jesteśmy członkami Polskiego Towarzystwa Medycznego i Techniki Hiperbarycznej.

Dzięki tym kontaktom członkowie naszego klubu poznają inne, nowe i ciekawe formy działania pozwalające rozwijać własną osobowość.